≡ Menu

WordPress 3.0 MU (subdomäner)+ Nginx

I WordPress 3.0 är MU integrerat och är mycket lätt att aktivera och går såklart även att köra med Nginx som webbserver. Det krångliga är att få till de rewrite rules som krävs för att Nginx och WordPress 3.0 MU skall fungera.

Nedan så finner du den viktiga delen som du behöver lägga till i din konfigurationsfil för den domän du kör WordPress 3.0 MU i. I exemplet nedan gäller konfigurationsfilen för min domän helikopterpilot.se där root-katalogen för installationen är /var/www/helikopterpilot.se/web:

server {
	listen  80;
	server_name helikopterpilot.se *.helikopterpilot.se;
	access_log /var/www/helikopterpilot.se/log/access.log;

location /
	{
	root  /var/www/helikopterpilot.se/web;
	index index.html index.php;
	if (!-e $request_filename) {
	    rewrite ^.+/?(/wp-.*) $1 last;
	    rewrite ^.+/?(/.*\.php)$ $1 last;
	    rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
	    }
	}

location ~* ^.+\.(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js)$
	{
	root	/var/www/helikopterpilot.se/web;
	rewrite ^/.*(/wp-.*/.*\.(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js))$ $1 last;
	rewrite ^.*/files/(.*(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js))$ /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
	expires 30d;
	break;
	}
}

Det du måste ändra är alltså root-katalogen för just din installation och parametern server_name till den domän du använder. När du uppdaterat din konfigurationsfil så kör följande kommando för att verkställa de nya inställningarna:

nginx -reload

Nu skall du kunna kör WordPress 3.0 MU med Nginx och använda subdomäner till de olika bloggarna i din WordPress installation.

Notera dock att du måste peka om alla subdomäner med ett wildcard för det domännamn du vill använda till servern där du kör Nginx med WordPress 3.0 MU samt att du bör köra version 0.7.65 eller högre för att allt ska fungera.

Stöter du på problem så skriv en kommentar nedan!

{ 5 comments… add one }
 • Mikael 15/07/2012, 9:55 pm

  Heej!

  Förlåt om jag stör, men tänkte bara fråga om jag kan få lite hjälp från dig skulle verkligen behöva det. Skulle du ha något intresse att hjälpa till i modeforum för modekunniga och modeintresserade personer? Moderator / VIP roller finns för seriösa och engagerade personer. Även ett inlägg hjälper mycket för att få modeforumet mer levande. Om du kanske bara gillar att läsa inlägg men inte vill bli medlem så kan du visa ditt stöd genom att klicka på Facebook like knappen. Tack för att du tar dig tid att kolla på detta / En stor Kram

 • セイコー スピリット 30/07/2014, 2:48 am

  Drop Protesting and complaining And Commence your own personal men Project In exchange

 • jordyn 10/03/2020, 11:01 am

  Hello All
  Thanks for checking out my about page. My name is Jordyn.
  I have worked a long time in this niche. My aptitude for writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for qualified writers. I specialize in dissertations , but have the skills to do all types of academic writing.
  Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Jordyn Livingston – http://www.robcostudio.com Corps

 • gabriel 27/04/2020, 10:41 am

  Hello, I am Gabriel Ford a professional in academic writing.

  I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
  I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My passion has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
  I enjoy writing books and have helped people from countries like USA.
  I work with a company whose mission is to provide quality works and make people happy. In fact, many students come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

  Expert writer – Gabriel – BaileyAnderson Team

 • mathilde 21/09/2021, 4:45 pm

  Hey, my name is Enrique Lester!

  I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
  Writing has been my passion for a long time and now I can`t imagine my life without it.
  Most of my books were sold throughout Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
  People ask me “Mr, Enrique Lester, I need your professional help” and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

  Professional Writer – Enrique Lester – http://www.crookedhalocoaching.com Company

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close