≡ Menu

WordPress 3.0 MU (subdomäner)+ Nginx

I WordPress 3.0 är MU integrerat och är mycket lätt att aktivera och går såklart även att köra med Nginx som webbserver. Det krångliga är att få till de rewrite rules som krävs för att Nginx och WordPress 3.0 MU skall fungera.

Nedan så finner du den viktiga delen som du behöver lägga till i din konfigurationsfil för den domän du kör WordPress 3.0 MU i. I exemplet nedan gäller konfigurationsfilen för min domän helikopterpilot.se där root-katalogen för installationen är /var/www/helikopterpilot.se/web:

server {
	listen  80;
	server_name helikopterpilot.se *.helikopterpilot.se;
	access_log /var/www/helikopterpilot.se/log/access.log;

location /
	{
	root  /var/www/helikopterpilot.se/web;
	index index.html index.php;
	if (!-e $request_filename) {
	    rewrite ^.+/?(/wp-.*) $1 last;
	    rewrite ^.+/?(/.*\.php)$ $1 last;
	    rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
	    }
	}

location ~* ^.+\.(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js)$
	{
	root	/var/www/helikopterpilot.se/web;
	rewrite ^/.*(/wp-.*/.*\.(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js))$ $1 last;
	rewrite ^.*/files/(.*(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js))$ /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
	expires 30d;
	break;
	}
}

Det du måste ändra är alltså root-katalogen för just din installation och parametern server_name till den domän du använder. När du uppdaterat din konfigurationsfil så kör följande kommando för att verkställa de nya inställningarna:

nginx -reload

Nu skall du kunna kör WordPress 3.0 MU med Nginx och använda subdomäner till de olika bloggarna i din WordPress installation.

Notera dock att du måste peka om alla subdomäner med ett wildcard för det domännamn du vill använda till servern där du kör Nginx med WordPress 3.0 MU samt att du bör köra version 0.7.65 eller högre för att allt ska fungera.

Stöter du på problem så skriv en kommentar nedan!

{ 2 comments… add one }
 • Mikael 15/07/2012, 9:55 pm

  Heej!

  Förlåt om jag stör, men tänkte bara fråga om jag kan få lite hjälp från dig skulle verkligen behöva det. Skulle du ha något intresse att hjälpa till i modeforum för modekunniga och modeintresserade personer? Moderator / VIP roller finns för seriösa och engagerade personer. Även ett inlägg hjälper mycket för att få modeforumet mer levande. Om du kanske bara gillar att läsa inlägg men inte vill bli medlem så kan du visa ditt stöd genom att klicka på Facebook like knappen. Tack för att du tar dig tid att kolla på detta / En stor Kram

 • セイコー スピリット 30/07/2014, 2:48 am

  Drop Protesting and complaining And Commence your own personal men Project In exchange

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close