≡ Menu

Testa konfigurationsfil Nginx

Innan man laddar in konfigurationsfilen och kör Nginx är det bra att testa konfigurationsfilen för att se om den är ok och inte innehåller några fel.

Har du gjort ändringar i din konfigurationsfil (nginx.conf) så bör du testköra dina nya inställningar innan du startar om Nginx med de nya inställningarna. Du gör det enkelt med detta kommando:

nginx -t

Med alternativet “-t” väljer du alltså att testa konfigurationsfilen som är lokaliserad i din standarsökväg för nginx.conf. Jag anser dock att det inte är önskvärt att redigera den konfigurationsfil som för tillfället körs utan jag skapar istället en kopia av nginx.conf som jag redigerar. Kopian döper jag till nginx.conf.ny och kör följande kommando då filen ligger i /etc/nginx/:

nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf.ny

Nu testas istället den specifika konfigurationsfilen jag angett efter alternativet “-c“.

Det finns även andra alternativ du kan använda dig av för att kontrollera Nginx, till exempel så används följande alternativ när du vill se version av Nginx och vilka moduler som Nginx är kompilerade med:

nginx -V

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så ångrar jag inte en sekund att jag bytt från Apache till Nginx. Nginx är mycket snabbare än Apache på att skicka ut statiskt innehåll och kräver inte alls lika mycket resurser.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close